Bơm thủy lực    

Trang trước Trang chủ Bản in Lưu trang này vào danh sách Favourite Đặt thường trực khi mở trình duyệt
Tên sản phẩm : Bơm bánh răng thủy lực
Hãng sản xuất : Vivoil Vivolo Italy
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :

Reversible Hydraulic Pump ø22 Standard FLANGE – Group 0

Group 0Pompa Reversibile xr001 del Gruppo 0 di Vivolo Vivoil OleodinamicaAluminium Products

Reversible Hydraulic Pump ø22 BH Body-Shaped FLANGE – Group 0

Group 0Pompa Reversibile xr012 del Gruppo 0 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø22 HY Body-Shaped FLANGE – Group 0

Group 0Pompa Reversibile xr017 del Gruppo 0 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø25.4 FLANGE – Group 1

Group 1Pompa Reversibile xr101 del Gruppo 1 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø30 FLANGE – Group 1

Group 1Pompa Reversibile xr113 del Gruppo 1 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø32 BH FLANGE – Group 1

Group 1Pompa Reversibile xr119 del Gruppo 1 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø32 HY FLANGE – Group 1

Group 1Pompa Reversibile xr140 del Gruppo 1 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø32 Standard German BH FLANGE – Group 1

Group 1Pompa Reversibile xr161 del Gruppo 1 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø50.8 SAE-AA FLANGE – Group 1

Group 1Pompa Reversibile xr168 del Gruppo 1 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø36.5 FLANGE – Group 2

Group 2Pompa Reversibile xr201 del Gruppo 2 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø50 BH FLANGE – Group 2

Group 2Pompa Reversibile xr210 del Gruppo 2 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø50 HY FLANGE – Group 2

Group 2Pompa Reversibile xr213 del Gruppo 2 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø52 Standard German BH FLANGE – Group 2

Group 2Pompa Reversibile xr216 del Gruppo 2 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø80 Standard German FLANGE – Group 2

Group 2Pompa Reversibile xr217 del Gruppo 2 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø82.5 SAE-AA FLANGE – Group 2

Group 2Pompa Reversibile xr219 del Gruppo 2 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

BH Type Pump Ø50 Cast Iron Flange GR210

Group 2GR210Cast Iron Products

HY Type Pump Ø50 Cast Iron Flange GR213

Group 2GV CONICast Iron Products

SAE A Type Pump Ø82.5 Cast Iron Flange GR219

Group 2GR219Cast Iron Products

Standard European Pump Ø36.5 Cast Iron Flange GR201

Group 2GV 36.5 Coni CroceCast Iron Products

Standard German BH Type Pump Ø52 Cast Iron Flange GR216

Group 2gv32Cast Iron Products

Standard German Pump Ø80 Cast Iron Flange GR217

Group 2GV 80Cast Iron Products

Reversible Hydraulic Pump ø50.8 FLANGE – Group 3

Group 3Pompa Reversibile xr301 del Gruppo 3 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

Reversible Hydraulic Pump ø101.6 SAE B FLANGE – Group 3

Group 3Pompa Reversibile xr331 del Gruppo 3 di Vivolo Vivoil Oleodinamica

» Các sản phẩm mới đăng :