Van thủy lực    

Trang trước Trang chủ Bản in Lưu trang này vào danh sách Favourite Đặt thường trực khi mở trình duyệt
Tên sản phẩm : Van tay gạt kiểu section
Hãng sản xuất : Hydrocontrol-inc ITALY
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :

Section Valves

Directional control valves with flow rates from 35 to 1.200 l/min

HC-D9

web_D9

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 35 l/min - 10 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 6 + 6 mm
Spool pitch 31 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Mini-excavators, Mini-backhoe loaders
Skid-steer loaders, Mini skid loaders,
Mini dumpers,Forestry machine

HC-D3

web_D3

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 45 l/min - 12 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 5 + 5 mm
Spool pitch 38 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Cranes and aerial platforms, Backhoes

HC-D3M

web_D3M

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 55 l/min - 15 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 5 + 5 mm
Spool pitch 38 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Mini-excavators (max 3,5 ton.), Forestry machines,
Cranes and aerial platforms, Backhoe loaders,
Wheel loaders, Backhoes, Drilling machines,
Compactor, hook and skip loaders, Forklifts

HC-DVS10

web_DVS10

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 45 l/min - 12 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 6 + 6 mm
Spool pitch 35 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Escavators (max 7 ton.), Cranes and aerial platforms,
Backhoe loaders, Wheel loaders, Backhoes,
Hook and skip loaders , Drilling machines , Forklifts.

HC-D4

web_D4

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 80 l/min - 22 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 6 + 6 mm
Spool pitch 40 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Excavators (max 7 ton.), Cranes and aerial platforms,
Backhoe loaders, Wheel loaders, Backhoes,
Compactor, hook and skip loaders,
Drilling machines, Forklifts.

HC-D6

web_D6

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 100 l/min - 27 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 7 + 7 mm
Spool pitch 46 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Backhoe loaders, Wheel loaders, Backhoes
Compactor, hook and skip loaders, Drilling machines

HC-D16

web_D16

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 150 l/min - 40 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 7 + 7 mm
Spool pitch 46 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Backhoe loaders, Wheel loaders, Backhoes
Compactor, hook and skip loaders, Drilling machines

HC-D12

web_D12

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 180 l/min - 48 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 9,5 + 9,5 mm
Spool pitch 56 mm
Circuit type Parallel, series, tandem

Applications

Cranes and aerial platforms, Excavators,
Wheel loaders, Hook and skip loaders,
Marine cranes

HC-DVS20

web_DVS20

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 250 l/min - 67 GPM
Rated pressure 275 bar - 4000 PSI
Spool stroke 9,5 + 9,5 mm
Spool pitch 56 mm
Circuit type Parallel, tandem

Applications

Refuse trucks, Wheel loaders, hook and skip loaders

HC-D20

web_D20

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 250 l/min - 67 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 9,5 + 9,5 mm
Spool pitch 64 mm
Circuit type Parallel, tandem

Applications

Wheel loaders, Truck cranes,
Drilling machines, Sea platform cranes,
Presses, Compactor, hook and skip loaders

HC-D25

web_D25

Technical specifications

Working section number 1 - 12
Rated flow 380 l/min - 100 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 12 + 12 mm
Spool pitch 74 mm
Circuit type Parallel, tandem

Applications

Wheel loaders, Truck cranes, Sea platform cranes, Drilling machines, Presses

HC-D40

web_D40

Technical specifications

Working section number 1 - 10
Rated flow 700 l/min - 185 GPM
Rated pressure 350 bar - 5000 PSI
Spool stroke 15 + 15 mm
Spool pitch 91 mm
Circuit type Parallel

Applications

Sea platform cranes, Presses, Wheel loaders

HC-D50

web_D50

Technical specifications

Working section number 1 - 6
Rated flow 1200 l/min - 320 GPM
Rated pressure 250 bar - 3600 PSI
Spool stroke 18 + 18 mm
Spool pitch 132 mm
Circuit type Parallel

Applications

Sea platform cranes, Presses

» Các sản phẩm cũ hơn :