Thiết bị thủy lực    

Trang trước Trang chủ Bản in Lưu trang này vào danh sách Favourite Đặt thường trực khi mở trình duyệt
Tên sản phẩm : Van thủy lực
Hãng sản xuất : EU,G7, Rexroth,Taiwan
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :

I. Van phân phối điện từ hãng sản xuất Rexroth, Yuken,  (Hydraulic solenoid vales manufactured by Rexroth, Yuken)

           
 

1.1 Rexroth solenoid valves4/3, 4/2 and 3/2 directional valves
with wet pin DC or AC solenoids,
Type WE 6 ../.E
4/3-, 4/2- and 3/2- way directional valves
with wet pin DC or AC solenoids,
Type .WE 10 ../.C
 
  4WE 6 J6X/EG12N9K4 4WE 6 U6X/EG24N9K4 3WE 10 A3X/CG24N9K4  4WE 10 L3X/CG24N9K4   
  3WE 6 A6X/EG24N9K4 4WE 6 W6X/EG24N9K4 3WE 10 A3X/CW230N9K4  4WE 10 L3X/CW230N9K4   
  3WE 6 B6X/EG24N9K4 4WE 6 Y6X/EG24N9K4 3WE 10 B3X/CG24N9K4  4WE 10 M3X/CG24N9K4   
  4WE 6 C6X/EG24N9K4 4WE 6 D6X/EW110N9K4 3WE 10 B3X/CW230N9K4  4WE 10 M3X/CW230N9K4   
  4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 4WE 6 D6X/OFEW110N9K4 4WE 10 C3X/CG24N9K4  4WE 10 P3X/CG24N9K4   
  4WE 6 D6X/EG24N9K4 4WE 6 E6X/EW110N9K4 4WE 10 C3X/CW230N9K4  4WE 10 Q3X/CG24N9K4   
  4WE 6 D6X/0FEG24N9K4 4WE 6 J6X/EW110N9K4 4WE 10 D3X/CG24N9K4  4WE 10 Q3X/CW230N9K4   
  4WE 6 E6X/EG24N9K4 3WE 6 A6X/EW230N9K4 4WE 10 D3X/CW230N9K4  4WE 10 R3X/CG24N9K4   
  4WE 6 EA6X/EG24N9K4 4WE 6 C6X/EW230N9K4 4WE 10 E3X/CG24N9K4  4WE 10 R3X/CW230N9K4   
  4WE 6 EB6X/EG24N9K4 4WE 6 D6X/EW230N9K4 4WE 10 E3X/CW230N9K4  4WE 10 T3X/CG24N9K4   
  4WE 6 G6X/EG24N9K4 4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 4WE 10 F3X/CG24N9K4  4WE 10 T3X/CW230N9K4   
  4WE 6 H6X/EG24N9K4 4WE 6 E6X/EW230N9K4 4WE 10 F3X/CW230N9K4  4WE 10 U3X/CG24N9K4   
  4WE 6 HA6X/EG24N9K4 4WE 6 H6X/EW230N9K4 4WE 10 G3X/CG24N9K4  4WE 10 U3X/CW230N9K4   
  4WE 6 J6X/EG24N9K4 4WE 6 J6X/EW230N9K4 4WE 10 G3X/CW230N9K4  4WE 10 V3X/CG24N9K4   
  4WE 6 M6X/EG24N9K4 4WE 6 Y6X/EW230N9K4 4WE 10 H3X/CG24N9K4  4WE 10 V3X/CW230N9K4   
  4WE 6 Q6X/EG24N9K4   4WE 10 H3X/CW230N9K4  4WE 10 W3X/CG24N9K4   
  4WE 6 R6X/EG24N9K4   4WE 10 J3X/CG24N9K4  4WE 10 W3X/CW230N9K4   
  4WE 6 T6X/EG24N9K4   4WE 10 J3X/CW230N9K4  4WE 10 Y3X/CG24N9K4   
        4WE 10 Y3X/CW230N9K4   
           
           
 

Yuken solenoid valves4/3, 4/2 and 3/2 directional valves
with wet pin DC or AC solenoids,
Type DSG-01

4/3-, 4/2- and 3/2- way directional valves
with wet pin DC or AC solenoids,
Type .DSG-03

 
  DSG-01-3C2   DSG-01-3C10   DSG-03-3C2   DSG-03-3C10    
  DSG-01-3C3   DSG-01-3C11   DSG-03-3C3   DSG-03-3C11    
  DSG-01-3C4   DSG-01-3C12 DSG-03-3C4   DSG-03-3C12  
  DSG-01-3C40   DSG-01-2D2 DSG-03-3C40   DSG-03-2D2  
  DSG-01-3C5   DSG-01-2B2   DSG-03-3C5   DSG-03-2B2    
  DSG-01-3C60   DSG-01-2B3   DSG-03-3C60   DSG-03-2B3    
  DSG-01-3C9   DSG-01-2B8 DSG-03-3C9   DSG-03-2B8

» Các sản phẩm mới đăng :

» Các sản phẩm cũ hơn :