Xi lanh tầng thủy lực    

Trang trước Trang chủ Bản in Lưu trang này vào danh sách Favourite Đặt thường trực khi mở trình duyệt
Tên sản phẩm : Xi lanh tầng thủy lực MF 210.5 MFRP Seri
Hãng sản xuất : BINOTTO - ITALY
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :

Xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP Seri được nhập khẩu từ Italy bởi Công ty TNHH Hodan Việt Nam

Lực nâng lớn nhất của xi lanh tầng, đoạn 1: 58,9 Tấn

Lực nâng nhỏ nhất tại đoạn 5: 21,2 Tấn

Hành trình của xi lanh lên đến 7800mm (7,8 mét)

Tổng chiều dài duỗi hết của xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP Seri lên đến 10mét

Front-end cylinders

 
TYPE STR D F G H I D Wc Wv Wp
Xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP  6125 1545 204 1469 1601 82 1545 363 137,7 170
Xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP  6800 1695 204 1619 1751 82 1695 395 152,9 170
Xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP  7050 1745 204 1669 1801 82 1745 406 158,5 170
Xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP  7300 1795 204 1719 1851 82 1795 417 164,2 170
Xi lanh tầng thủy lực HD 210.5 MFRP  7800 1895 204 1819 1951 82 1895 439 175,4 170
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xi lanh tầng thủy lực , Xi lanh nhiều tầng thủy lực, xi lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder
Xy lanh tầng thủy lực , Xy lanh nhiều tầng thủy lực, xy lanh nâng ben telescopic , telescopic hydraulic cylinder

» Các sản phẩm mới đăng :

» Các sản phẩm cũ hơn :