Hệ thống lọc dầu thủy lực    

Trang trước Trang chủ Bản in Lưu trang này vào danh sách Favourite Đặt thường trực khi mở trình duyệt
Tên sản phẩm : HỆ THỐNG MÁY LỌC DẦU
Hãng sản xuất : Hàng nhập ngoại
Giá thành : 0 VNĐ
Mô tả chi tiết sản phẩm :

HỆ THỐNG MÁY LỌC DẦU

 1> MU SERIES: Lắp đặt cố định

- Hệ thống Klarol Plus được kết nối trực tiếp vào một điểm của ống thủy lực có áp lực từ 3 đến 10 bar.

- Hệ thống Klarol Plus được kết nối trực tiếp vào một điểm của ống thủy lực có áp lực trên 10 bar thông qua bơm van giảm áp (PRV).

- Tùy thuộc vào tính năng của hệ thống, máy được gắn thêm bơm – mô tơ để tháo dầu từ thùng dầu ra và đưa dầu trở về thùng dầu sau khi lọc sạch.

CÔNG SUẤT CÁC KIỂU MÁY LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH
Model No. Hydraulic Oil

Suitable for tank capacity upto

High speed engine

Suitable for sump capacity upto

Slow speed engine

Suitable for sump capacity upto

KKF – 23 – IO

350 liters

30 liters

300 liters

MU – 2 – IO

700 liters

65 liters

600 liters

MU – 3 – IO

1050 liters

100 liters

900 liters

MU – 4 – IO

1500 liters

135 liters

1200 liters

MU – 6 – IO

2500 liters

205 liters

1800 liters

MU – 8 – IO

3500 liters

275 liters

2400 liters

MU – 10 – IO

4500 liters

345 liters

3000 liters

MU – 12 – IO

5500 liters

415 liters

3600 liters

 

 

2> MLC SERIES: Hệ thống di động

- Cả ống hút và ống xả đều được cắm vào phi dầu dơ và chạy tuần hoàn qua hệ thống máy Klarol Plus suốt 24h đồng hồ để đạt được mức độ siêu sạch của dầu.

- Klarol Plus hút dầu từ phi dầu dơ, sau đó lọc sạch qua máy và trả dầu về theo đường hồi dầu vào một phi sạch khác.

TỐC ĐỘ LỌC CỦA HỆ THỐNG DI ĐỘNG
 

  • KCL SERIES: Hệ thống di động

- Cả ống hút và ống xả đều được cắm vào phi dầu dơ và chạy tuần hoàn qua hệ thống máy Klarol Plus suốt 24h đồng hồ để đạt được mức độ siêu sạch của dầu. Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc, Máy lọc dầu thủy lực, may loc dau thuy luc,

» Các sản phẩm mới đăng :